De Raad van State voorbij…?


In dit redactionele artikel wordt ingegaan op de advisering van de Raad van State bij de totstandkoming van wetten. Is een nieuw advies nodig bij een wijziging van het wetsvoorstel en beslist dit?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): W.M.T. Keukens, I. de Wilde

Verschijning: mei 2005

Archiefcode: AA20050319

advies Raad van State wet wet in formele zin wetsvoorstel

Staats- en bestuursrecht

Opinie Redactioneel