De problem-solution-approach in het octrooirecht: een non-fictie gedachte-experiment


Hoge Raad 3 oktober 2014, nr. 13/03763, ECLI:NL:HR:2014:2900 (Leo Pharma/Sandoz)