De priester, de film en het recht


In dit artikel wordt aan de hand van een film (I Confess uit 1953) een klassieke casus geschetst waarbij het verschoningsrecht van een priester een rol speelt. In het artikel wordt ingegaan op dit verschoningsrecht en hoe zich dit verhoudt tot bepaalde grondrechten, art. 6 Gw en art. 9 EVRM.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J. Giltaij

Verschijning: oktober 2008

Archiefcode: AA20080688

ambtsgeheim biecht recht en cultuur verschoningsrecht

Blauwe pagina's Recht en CultuurVerdieping Verdiepend artikel