‘De positie van onbekwamen in het recht’: Beantwoording rechtsvraag (208) met betrekking tot wilsonbekwamen


Beantwoording van een rechtsvraag behorende bij de rode draad van 1991 ‘De positie van onbekwamen in het recht’.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M. Rood-De Boer

Verschijning: januari 1992

Archiefcode: AA19920053

behandelingsovereenkomst grondrechten handelingsonbekwaamheid vernietigbaarheid

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Perspectief Rechtsvraag