referendum

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

Aleid Wolfsen: ‘Je moet nooit kritiek hebben op de rechter’

N. de Boer, A. Kristic

Post thumbnail Interview met Aleid Wolfsen, momenteel burgemeester van Utrecht, over de kwaliteiten en eigenschappen van rechters, parlementariërs en bestuurders. Ook wordt er ingegaan op het referendum waarna Wolfsen burgemeester werd. Daarnaast komt ook de toestand en de organisatie van de rechterlijke macht aan de orde waarvan Wolfsen deel van uit maakte. Aan bod komen ook juryrechtspraak en deelname van leken. Tenslotte komt de politiek aan de orde.

Verdieping | Interview
september 2008
AA20080661

Bij ons in het dorp

E. Baars, M.M. Dolman

Centraal in dit redactionele artikel staat het referendum of lokaal niveau. De voordelen van een lokaal referendum worden genoemd, maar ook de juridische en praktische bezwaren die eraan kleven.

Opinie | Redactioneel
december 1990
AA19900920

De Europese Grondwet. Een introductie

F.D. Schild

In deze eerste bijdrage bij de reeks Rode draad 'Europa in zicht' wordt de voorgestelde Europese Grondwet behandeld. Daarbij komen de totstandkomingsgeschiedenis, deformalisering, democratisering, bevoegdheidsverdeling, besluitvorming en de institutionele balans aan de orde.

Overig | Rode draad | Europa in zicht | Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2005
AA20050010

De Grondwet wacht op licht, maar wij gaan in donkerheid

J.W. Sap

Post thumbnail

Politiek wordt vaak gezien als de kunst van het mogelijke, maar het is tijd dat politici zich persoonlijk geroepen voelen om zich te richten op het ‘onmogelijke’. In brede kring wordt het inmiddels als onverantwoordelijk beschouwd wanneer politici weigeren stappen te zetten op het gebied van staatsrechtelijke vernieuwing. Ten diepste is aan de orde hoe wij in Nederland met elkaar willen samenleven. Inzake de democratische rechtsstaat kan een staat niet neutraal zijn.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2014
AA20140354

De kroonbenoeming voorbij!

J.I.H. Janssen

De relletjes rond de benoeming van een nieuwe burgemeester in Wijchen, Schagen en Maastricht suggererendat de nieuwe benoemingsprocedure voor burgemeesters met een openbare aanbeveling die uitgaatvan de gemeenteraad op gespannen voet staat met de formele kroonbenoeming. Wat doet de regeringals op de dag van de raadsverkiezingen in maart 2002 een kandidaat met een ‘vlekje’ of van een‘verkeerde’ politieke partij het burgemeestersreferendum in Vlaardingen wint en vervolgens unaniem doorde raad wordt aanbevolen voor benoeming? Wat als de Utrechtse bevolking zich in zo’n referendum massaalvoor een vermaarde DJ van een lokale partij zou uitspreken? De vraag is in hoeverre de nieuwe procedureverenigbaar is met de grondwettelijk vastgelegde formele kroonbenoeming.

Verdieping | Verdiepend artikel
februari 2002
AA20020078

De overheid en haar burgers

J.A. Peters

Post thumbnail In deze amuse gaat de auteur in op het vertrouwen van de burger in de politiek en het vertrouwen van de politiek in de burger. De schrijver constateert dat de politici zich steeds verder afkeren van de kiezers wat volgens de auteur een wantrouwen in de democratie weergeeft.

Opinie | Amuse
maart 2008
AA20080184

Een feest van de democratie?

L. Münchow, O. Oost

Dit jaar verwierp Nederland in een referendum de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne en stemden de Britten in een referendum voor een vertrek uit de Europese Unie. Een vloed van referenda, zo lijkt het. Is het echter verstandig om in supranationale situaties gebruik te maken van referenda?

Opinie | Redactioneel
oktober 2016
AA20160699

Het burgemeestersreferendum: vlees noch vis

J.L.W. Broeksteeg

Op 18 januari j.l. verscheen in Binnenlands Bestuur een interview met de Nijmeegse burgemeester Thom de Graaf (D66). Uit het interview blijkt, dat de oud-minister voor Bestuurlijke Vernieuwing van mening is dat het burgemeestersreferendum moet worden afgeschaft. De Graaf, afgetreden omdat de Eerste Kamer een wetsvoorstel verwierp dat introductie van een gekozen burgemeester mogelijk zou maken, stelt: ‘Het referendum is niet langer een opstapje naar de gekozen burgemeester, maar een afstapje.’ Dat geeft te denken: een D66’er die tegen een referendum is? En waarom geen burgemeestersreferendum, maar wel een direct gekozen burgemeester? Wat is nu juridisch gezien het verschil?

Opinie | Amuse
april 2008
AA20080258

december 2007

Katern 105: Staatsrecht

R. de Lange, W.S.R. Stoter

september 1994

Katern 52: Staatsrecht

J. Bokma

december 1995

Katern 57: Staatsrecht

J. Bokma

maart 1998

Katern 66: Staatsrecht

L.F.M. Besselink, R. de Lange

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond