De nieuwe wettelijke maatregelen in verband met het tegengaan van schijnhuwelijken


In dit artikel wordt de wijziging van boek 1 BW besproken waarmee schijnhuwelijken dienen te worden tegengegaan. Allereerst komen de achtergronden en de totstandkoming van de wet aan de orde. Vervolgens wordt de grondrechtenproblematiek aan de orde. Daarna wordt de inhoud van de wet besproken. Aan bod komen het begrip ‘schijnhuwelijk’, de bevoegdheden, beroepsmogelijkheden en hulpinstrumenten om het fenomeen te onderzoeken. Er wordt afgesloten met een vooruitblik.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. van Iterson

Verschijning: Februari 1995

Archiefcode: AA19950117

ambtenaar GBA illegale immigratie nationalisering repressie schijnhuwelijk

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Wetgeving

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen