De Liser de Morsain-Rabobank Den Haag


Hoge Raad 16 mei 2003, nr. C01/211HR, ECLI:NL:HR:2003:AF4602, LJN AF4602, RvdW 2003/95 (De Liser de Morsain/Rabobank Den Haag)

In deze noot bij een arrest wordt besproken hoe verbintenisrechtelijke interpretatiemethoden de rechtsgevolgen van het goederenrecht beïnvloeden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.D. Vriesendorp

Verschijning: november 2003

Archiefcode: AA20030848

Hoge Raad 16-05-2003 (ECLI:NL:HR:2003:AF4602) zaaknummer: C01/211HR

Haviltex-formule onderscheid titel en levering overdracht

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie