Toont alle 12 resultaten

De European Law Students’ Association in het licht van de slotakte van de CVSE conferentie van Helsinki

Th.A.G. Prisse

In dit artikel wordt ingegaan op het ontstaan van the European Law Students' Association (ELSA) in het licht van de slotakte van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa. Er wordt ingegaan op de oprichting, doel, toetredingsmogelijkheden, uitwisselingsprogramma's en wetenschappelijke programma's.

Perspectief | Perspectiefartikel
juli 1990
AA19900444

De IE-advocaat wordt internationaal, of hij wil of niet

W. Pors

In deze bijdrage signaleert de auteur dat de internationalisering van geschillenbeslechting en juridische dienstverlening in de intellectuele eigendomspraktijk, met name in de octrooipraktijk, gevolgen heeft voor de rechtenopleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2003
AA20030227

De juridische opleiding in een internationale context

J.S. Kortmann, M. Thöenes

Artikel over de toekomst van de rechtenstudie waarbij er ook gekeken wordt naar buitenlandse opleidingen in de rechtsgeleerdheid zoals Engeland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Aan bod komen onder meer selectie, internationalisering en de invulling van de rechtenstudie.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 1995
AA19950775

De regulering van de infrastructuur van het internet: de afnemende invloed van de staten

R.W. Rijgersberg, C.N.J. de Vey Mestdagh

Het internet heeft een communicatierevolutie teweeggebracht, en ook ingrijpende gevolgen gehad voor de van oudsher grote invloed van staten op de regulering van de publieke communicatie-infrastructuur. De invloed van staten op de infrastructurele inrichting van het internet blijkt aanzienlijk kleiner dan traditioneel het geval was ten aanzien van soortgelijke publieke infrastructuren. Dit artikel behandelt de technische kenmerken van het internet die hiervoor verantwoordelijk zijn en laat zien waarom de staat zich op het internet van traditionele monopolist op het gebied van de regulering van publieke communicatie-infrastructuren heeft ontwikkeld tot slechts een belangenbehartiger onder velen.

Bijzonder nummer | Internet & recht | Verdieping | Studentartikel
juli 2008
AA20080505

Globalisering, recht en de rol van hoogste nationale gerechten

Verslag van 2008 HiiL Law of the Future Conference

N. de Boer, A. Kristic

Op 23 en 24 oktober van het afgelopen jaar vond in het Vredespaleis in Den Haag de 2008 HiiL Law of the Future Conference plaats. Het onderwerp van deze HiiL conferentie was de veranderende rol van de hoogste gerechten, zoals de Nederlandse Hoge Raad en het USSupreme Court, in onze internationaliserende en globaliserende wereld. Deze bijdrage biedt een bescheiden sfeerimpressie van de conferentie over deze – wat bleek – prangende en complexe problematiek.

Verdieping | Studentartikel
februari 2009
AA20090132

Grensoverschrijdende reclame en oneerlijke mededinging

J.J.C. Kabel

Bijdrage bij de rode draad 'Recht en reclame' waarbij er wordt ingegaan op de spanning tussen het toelaten van reclame in andere landen dan waar de adverteerder vandaan komt en de bescherming van de nationale adverteerders en diens belangen. In het artikel komen aspecten van internationaal privaatrecht en harmonisering van nationale wetgeving aan de orde om antwoord te geven op de probleemstellingen.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
oktober 1993
AA19930714

Inleiding Rode Draad ‘Recht en reclame’

S.E. Bartels, M.J. Kroeze, H. Moons

Inleiding bij de rode draad voor het jaar 1993 'Recht en reclame'.

Overig | Rode draad | Recht en reclame
januari 1993
AA19930013

Internationalisering en het ERASMUS-programma

C.H.M. Bartelds

De internationalisering van het hoger onderwijs staat volop in de belangstelling. Een sterkere internationale gerichtheid van onderzoekers, docenten en studenten lijkt onontkoombaar, nu het Nederlandse onderzoek en onderwijs in toenemende mate aan internationale maatstaven gemeten zullen worden. Maar internationalisering is ook leuk. Het is voor docenten en onderzoekers inspirerend. En voor studenten betekent een studieperiode in het buitenland een vaak leerzame en boeiende ervaring en een duidelijk voordeel op de arbeidsmarkt. Voor de bevordering van de internationale mobiliteit en samenwerking zijn verschillende internationale programma's van start gegaan, met als meest bekende het ERASMUs-programma. Deze bijdrage behandelt de totstandkoming van het ERASMUs-programma, de ERASMUs-beurs, en tot slot de toekomst van ERASMUs.

Perspectief | Perspectiefartikel
december 1989
AA19890988

december 2007

Katern 105: Staatsrecht

R. de Lange, W.S.R. Stoter

Over octrooirecht en economie

J.J. Brinkhof

In dit artikel wil de auteur proberen iets te schrijven over de economische overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan het ontstaan van octrooiwetgeving en over de economische impulsen tot de verdere ontwikkeling van het octrooirecht. Het zal duidelijk zijn dat wat volgt niet de economische analyse is van het octrooirecht. De schrijver gaat het erom het verband te laten zien tussen economie en octrooirecht. Om dat de demonstreren schenkt de auteur aan het ontstaan van octrooiwetgeving in een aantal landen, aan de internationalisering van het octrooirecht en aan de permanente uitbreiding van de octrooieerbare materie. Teneinde de omvang van dit opstel niet al te zeer te laten uitdijen zal de auteur niet ingaan op de actuele vraag of de ontwikkelingslanden gebaat zijn met het huidige octrooisysteem. Het opstel wordt afgesloten met een aantal afsluitende opmerkingen.

Bijzonder nummer | Rechtseconomie
oktober 1990
AA19900794

Rechtspraak in een veranderende samenleving

F.B. Bakels

Post thumbnail Steeds vaker komt de rechtspraak in het nieuws of in de kranten, niet zelden op een negatieve manier. Raadsheer in de Hoge Raad Floris Bakels plaatst in dit artikel deze publiciteit in perspectief. Hij belicht hierin onder meer trends in de moderne complexe maatschappij waarin de rechter zijn werk moet doen.

juni 2010
AA20100427

W.C.L. van der Grinten-lezing 1 (Digitaal boek)

Uitgesproken door H.H.F. Wijffels

H.H.F. Wijffels

Post thumbnail Deze eerste W.C.L. van der Grinten-lezing Collectieve en individuele verantwoordelijkheid. Over ontstatelijking en vermaatschappelijking is uitgesproken door Dr. Herman H.F. Wijffels.

9789069166124 - 01-10-2003

Toont alle 12 resultaten