Toont alle 7 resultaten

De Europese Universiteit in Florence

H.U. Jessurun d'Oliveira

De Europese Universiteit werd na veel en lang voorbereidend werk in 1972 opgericht door de zes oorspronkelijke lidstaten van de EEG. Dit gebeurde in de vorm van een apart verdrag, dat op 19 april 1972 getekend werd. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken traden in 1975 toe, Griekenland in 1986 en Spanje in 1987.In deze bijdrage wordt de geschiedenis, de structuur en de doelstelling van de EUI besproken. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het rechtendepartement. Ook de selectieprocedure krijgt de nodige aandacht. Ten slotte wordt stilgestaan bij het leven en het verblijf op de universiteit.

Perspectief | Perspectiefartikel
December 1988
AA19880838

De juridische opleiding in een internationale context

J.S. Kortmann, M. Thöenes

Artikel over de toekomst van de rechtenstudie waarbij er ook gekeken wordt naar buitenlandse opleidingen in de rechtsgeleerdheid zoals Engeland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Aan bod komen onder meer selectie, internationalisering en de invulling van de rechtenstudie.

Perspectief | Perspectiefartikel
Oktober 1995
AA19950775

De redelijkheidstoets bij bedrijfseconomisch ontslag

C.L. van Middelkoop

Post thumbnail In dit artikel wordt de redelijkheidstoets die is neergelegd in art. 3:1 Ontslagbesluit behandeld in geval van bedrijfseconomisch ontslag. Deze norm is ene typisch voorbeeld van een open norm. De vraag die aan de orde komt, is of deze norm werkelijk zo open is als deze lijkt. Allereerst wordt het wettelijk kader dat van toepassing is in geval van bedrijfseconomisch redenen geschetst. Daarna wordt de invulling van deze wettelijke criteria besproken. Daarna wordt de conclusie getrokken of er sprake is van werkelijke open normen.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 2009
AA20090634

Geen voorkeur?

N.Th. van Schelven

Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 17 oktober 1995, C-450/93, ECLI:EU:C:1995:322 (Eckhard Kalanke t. Freie Hansestadt Bremen) In dit arrest van het Hof van Justitie wordt ingegaan op het voorkeursbeleid voor vrouwen bij het aannemen van werknemers. In de noot wordt ingegaan op de communautaire dimensie van dit voorkeursrecht en tegen welke randvoorwaarden dit in Nederland kan worden uitgevoerd.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 1996
AA19960266

December 2000

Katern 77: Penitentiair recht

M.M. Boone

Nihil obstat? Over selectie van studenten bij de toelating tot de rechtenstudie

J.E.M. Polak

In dit artikel wordt een afweging gemaakt bij het selecteren van rechtenstudenten aan de poort. De auteur bekijkt het vanuit verschillende standpunten.

Perspectief | Perspectiefartikel
April 2005
AA20050308

Wenselijkheid van honoursprogramma’s aan juridische faculteiten in Nederland

G.J.M. van Wissen, V.C. Wolfensberger

Op universiteiten is al langer het geluid te horen dat er selectie moet plaatsvinden. Ook komen er steeds meer programma's voor goed presenterende studenten.

Perspectief | Perspectiefartikel
December 2006
AA20060929

Toont alle 7 resultaten