studie

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

De geïnterviewde Aernout Rippen

Kort interview met Aarnoudt Rippen die nu werkzaam is bij een gerechtsdeurwaarders & juristenbedrijf in Amsterdam.

Perspectief | Interview
januari 2003
AA20030083

De juridische opleiding in een internationale context

J.S. Kortmann, M. Thöenes

Artikel over de toekomst van de rechtenstudie waarbij er ook gekeken wordt naar buitenlandse opleidingen in de rechtsgeleerdheid zoals Engeland, België, Duitsland en de Verenigde Staten. Aan bod komen onder meer selectie, internationalisering en de invulling van de rechtenstudie.

Perspectief | Perspectiefartikel
oktober 1995
AA19950775

Enkele beschouwingen over de interdisciplinaire rechtswetenschap. Braudel als uitgangspunt van een afbakening?

P.A. Fruytier

Het is geen overdrijving, wanneer gesteld wordt dat de naoorlogse historische wetenschap grotendeels in het teken heeft gestaan van de interdisciplinariteit. Als grote voorstanders hiervan kunnen vooral de Annales-historici, zoals la Roy Ladurie en Braudel genoemd worden. Reeds vanaf het verschijnen van zijn bekendste werk La Méditerranée et le Monde Méditerranéen a l’époque de Philippe II (1947) tot aan zijn dood in 1985, bleef Braudel afgeven op historici die zich alleen bezig hielden met ‘feitengeschiedenis’. Volgens Braudel en zijn volgelingen kon de geschiedenis alleen begrepen worden vanuit een totaalvisie. De grote historische ontwikkelingen konden slechts duidelijk worden, wanneer minder aandacht werd besteed aan de ‘grote mannen’, en juist over lange tijdspannes – de longue durée –de geografische, demografische, economische en sociale factoren in ogenschouw werden genomen.

Bijzonder nummer | Multidisciplinaire bestudering van de rechtswetenschap | Opinie | Redactioneel
november 2007
AA20070831

Heleen Kersten

F.S. Bakker, M. Samadi

Post thumbnail

Ars Aequi sprak met mr. Heleen Kersten. Zij werkt sinds het afronden van haar rechtenstudie als advocaat bij Stibbe, werd in 1997 partner en in 2008 managing partner bij dit kantoor. Daarnaast is zij sinds 2007 commissaris bij Egeria en sinds 2011 commissaris bij Van Lanschot. Wij stelden haar vragen over haar studie, carrière, een bijzondere juridische ervaring en over mogelijke tips voor de huidige student.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
januari 2014
AA20140004

Het Amerikaanse ‘master of laws’-programma

D. Lemstra

In dit artikel wordt door een ervaringsdeskundige het post-doctorale onderwijs beschreven aan een Amerikaanse universiteit, meer in het bijzonder: Columbia University. Er wordt ingegaan op het onderwijssysteem, -programma en praktische zaken zoals aanmelden en kosten van de opleiding.

Perspectief | Perspectiefartikel
mei 1991
AA19910396

Interview met prof.mr. A.V.M. Struycken en mr. J.G.A. Struycken

J.A.K. van den Berg, J.B. Spath

In dit dubbelinterview komen verschillende facetten van de jurist, studie, beroepsbeoefening en Ars Aequi aan bod.

Verdieping | Interview
oktober 2001
AA20010741

Naar Law School!

M. Nolen

Dit artikel geeft een uiteenzetting waarom het voor studenten, die in de Verenigde Staten willen gaan studeren, handig is om de genoemde website te bezoeken.

Overig | Website
oktober 2002
AA20020786

Non scholae sed vitae discimus

P. van der Grinten, K. Vos

Op 27 mei 1991 heeft de Visitatiecommissie Rechtsgeleerdheid, ook wel Commissie-De Haan genoemd, rapport uitgebracht. Bij dit rapport kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. Hieronder volgt een korte bespreking. In het rapport wordt onder andere ingegaan op de rechtenstudie in Nederland in het algemeen alsook de negen verschillende rechtenfaculteiten. Alleen het eerste zal in dit artikel besproken worden. Aan bod komt daarbij: de propedeuse en het ontbreken van het selectieve karakter daarbij, de lange studieduur in de doctoraalfase en de hoge uitval.

Perspectief | Perspectiefartikel
september 1991
AA19910650

Over de man die Volkert van der G., de Hofstadgroep en Holleeder aanklaagde

interview met officier van justitie mr. Koos Plooij

B.I. Bethlehem

Spraakmakende strafzaken krijgen veel media-aandacht. Speciaal voor de nieuwe groep rechtenstudenten die wij deze maand als lezer verwelkomen, hebben wij een interview met officier van justitie mr. Koos Plooij gehouden. Wij bezochten hem op het Landelijk Parket te Schiphol om hem de meest uiteenlopende vragen te stellen: van progressieve rockmuziek tot de donkere kant van de de samenleving...

Verdieping | Interview
september 2007
AA20070678

Over hoe een koe geen vangt

Nawoord op bovenstaande reaktie

F.B.M. Kunneman

Nawoord op een reactie over de inrichting van de rechtenstudie waarbij vooral het vak Inleiding tot de Rechtswetenschap ter discussie staat.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1989
AA19890127

Reaktie op: De kikker en de os

J.J.H. Bruggink

In deze reactie wordt ingegaan op een eerdere bijdrage in Ars Aequi waarin gepleit werd voor verzelfstandiging van het vak Inleiding tot de Rechtswetenschap. In het artikel schetst de auteur hoe het zit met dit vak op de Utrechtse rechtenfaculteit.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 1989
AA19890123

Rechtspraak Vreemdelingenrecht 1950-2021

Landmark Cases on Asylum and Immigration Law

E.R. Brouwer, S.G. Kok, K.M. Zwaan

Post thumbnail De belangrijkste Engels- en Nederlandstalige uitspraken op het gebied van het vreemdelingenrecht van 1950 tot en met 2021 speciaal geselecteerd en geannoteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk. Important decisions between 1950 and 2021 in the area of asylum and immigration law have been compiled, with annotations from experts at Dutch universities to serve as a tool for education at universities and colleges, as well as professional education for judges, legal practitioners, and government staff.

9789493199330 - 28-07-2021

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond