De invloed van de Japanse denkwijze op het Japanse constitutionele recht


In dit artikel wordt ingegaan op de wijze van het Japanse denken op het constitutionele recht aldaar. Japan heeft Westers recht overgenomen. Deze overname en met name de wijze waarop dit recht vervolgens wordt toegepast, is pas te begrijpen vanuit het oogpunt van de Japanse denkwijze. Naast de Japanse denkwijze wordt er ingegaan op de grondtrekken van de Japanse samenleving.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): T. de Wit

Verschijning: september 1991

Archiefcode: AA19910609

filosofie inheems recht receptie religie samenleving Westers recht

Metajuridica RechtsvergelijkingStaats- en bestuursrecht

Verdieping Studentartikel