Toont alle 4 resultaten

De invloed van de Japanse denkwijze op het Japanse constitutionele recht

T. de Wit

In dit artikel wordt ingegaan op de wijze van het Japanse denken op het constitutionele recht aldaar. Japan heeft Westers recht overgenomen. Deze overname en met name de wijze waarop dit recht vervolgens wordt toegepast, is pas te begrijpen vanuit het oogpunt van de Japanse denkwijze. Naast de Japanse denkwijze wordt er ingegaan op de grondtrekken van de Japanse samenleving.

Verdieping | Studentartikel
september 1991
AA19910609

Over de grens tussen religie en wet: het Indonesische huwelijksrecht

A.W. Bedner

Controle over huwelijken is van oudsher een onderwerp van strijd tussen staat en kerk geweest. In West Europa is deze kwestie inmiddels overal beslist ten gunste van de staat, maar in veel landen wordt nog steeds gehuwd op religieuze of gewoonterechtelijke basis. Vaak resulteert dit in een zwakke positie voor de getrouwde vrouw. Hoewel in Indonesi beslist niet alle problemen zijn opgelost vinden we hier toch een redelijk werkend compromis. Religie vormt nog steeds de basis voor het huwelijk, maar de staat is er wel in geslaagd de afgelopen dertig jaar meer gelijkheid tussen de huwelijkspartners te bewerkstelligen. Deze bijdrage poogt duidelijk te maken hoe dit proces is verlopen, met welke problemen het Indonesische huwelijksrecht nog te kampen heeft, en hoe de staat hiermee omgaat.

Overig | Rode draad | Over de grens
september 2007
AA20070653

Religie als bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat? (Digitaal boek)

Godsdienst, overheid en civiele religie in een post-geseculariseerde samenleving

B.C. Labuschagne

Post thumbnail Nu de secularisering in feite 'voltooid' is en we de secularisering zelfs al voorbij lijken te zijn, wordt de vraag actueel of we in deze post-geseculariseerde situatie nog wel uit de voeten kunnen met liberale concepten als godsdienstvrijheid en scheiding tussen kerk en staat alleen?

9789069165264 - 14-01-2005

Religie als intermediair tussen recht en ‘gebruikskunst’; het voorbeeld van de biecht

J. van Hoek

Dit artikel gaat over de samenhang tussen recht en kunst en dan met name de religieuze kunst.

Overig | Rode draad | Recht en literatuur
juni 2004
AA20040401

Toont alle 4 resultaten