De interactie tussen rechtspraak in tuchtzaken en civiele zaken


De mogelijkheid dat tegen een (tekortkomende) beroepsbeoefenaar zowel een klacht kan worden ingediend als een civielrechtelijke vordering kan worden ingesteld, roept vragen op. Hoe verhouden de procedures zich ten opzichte van elkaar? Staat met een gegronde klacht de civielrechtelijke aansprakelijkheid vast? Welke invloed kan het civiele recht op tuchtrechtelijke normen hebben? Hoe zit het met de bevoegdheid van een tuchtrechter tot het opleggen van schadevergoeding?


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.H. van Dam-Lely

Verschijning: juli 2016

Archiefcode: AA20160499

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrechtStrafrecht en criminologie Tuchtrecht

Bijzonder nummer Tuchtrecht