De ICOVA-heffing op aardolieprodukten en het EEG-recht


Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 december 1990, ECLI:EU:C:1990:455, zaak C 302/88 (Hennen Olie BV tegen Stichting Interim Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieprodukten en Staat der Nederlanden)

In deze uitspraak van het HvJ EG komt naar aanleiding van prejudiciële vraag de werking van art. 34 EEG (maatregelen van gelijke werking als kwantitatieve uitvoerbeperking aan de orde) in een casus die draait om olie. In de noot wordt dieper ingegaan op de internationale regelingen, waaronder een Europese richtlijn, die hieraan ten grondslag liggen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: mei 1991

Archiefcode: AA19910408

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 12-12-1990 (ECLI:EU:C:1990:455) zaaknummer: C 302/88

interne markt kwantitatieve beperking olievoorraden richtlijn uitvoermaatregelen

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie