De huisarts en de abortuspil: een grens over?


De minister van VWS is voornemens de Wet afbreking zwangerschap (Waz) zo aan te passen dat ook huisartsen de abortuspil kunnen gaan voorschrijven. Dit roept vragen op met betrekking tot zowel de inhoud en het systeem van de Waz als het recht van patiënten op goede zorg.