huisarts

Toont alle 3 resultaten

De huisarts en de abortuspil: een grens over?

J. Legemaate

Post thumbnail

De minister van VWS is voornemens de Wet afbreking zwangerschap (Waz) zo aan te passen dat ook huisartsen de abortuspil kunnen gaan voorschrijven. Dit roept vragen op met betrekking tot zowel de inhoud en het systeem van de Waz als het recht van patiënten op goede zorg.

Rode draad | Recht en seksualiteit
november 2016
AA20160887

Rawls’ theorie van rechtvaardigheid

C.W. Maris

Post thumbnail Rawls’ rechtvaardigheidstheorie geeft aan hoe we vreedzaam kunnen samenleven ondanks onze diepe levensbeschouwelijke meningsverschillen. De oplossing is wederzijdse verdraagzaamheid en gelijke individuele vrijheid. Staatsrechtelijk impliceert dit een neutrale democratische rechtsstaat die zich concentreert op het verdelen van goederen die iedereen nodig heeft, ongeacht zijn levensideaal: klassieke vrijheidsrechten, politieke participatierechten en sociaaleconomische rechten.

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
oktober 2018
AA20180772

Telediagnostiek: verantwoordelijkheid op afstand?

E.E. Nauta, S.N.P. Wiznitzer

Telediagnostiek is in opkomst. Aan het stellen van een diagnose op afstand zijn voordelen verbonden. Huisartsen hoeven bijvoorbeeld minder patiënten door te verwijzen en patiënten hoeven voor een diagnose de deur niet meer uit. Telediagnostiek betekent echter ook minder contact tussen arts en patiënt. Om de potentieel negatieve effecten hiervan te ondervangen zijn aanvullende richtlijnen gewenst.

Opinie | Redactioneel
oktober 2018
AA20180771

Toont alle 3 resultaten