De hervorming van het Belgische goederenrecht


Modern, flexibel en functioneel. Het zijn geen kwalificaties die het goederenrecht doorgaans ten deel vallen. Toch zijn het de doelen die met de hervorming van het Belgische goederenrecht worden nagestreefd. Deze bijdrage belicht een aantal onderwerpen van de Belgische hervorming die vanuit een Nederlands perspectief in het oog springen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): E.F. Verheul

Verschijning: januari 2021

Archiefcode: AA20210034

België fiducie goederenrecht partijautonomie volume-eigendom

Burgerlijk recht GoederenrechtVermogensrecht

Verdieping Verdiepend artikel