Toont alle 3 resultaten

De gevolgen van beroep

E.M.H. Hirsch Ballin

Centrale Raad van Beroep (CRvB) 17 december 1987, (mrs. Boesjes, De Lange, Janssen), ECLI:NL:CRVB:1987:AK3075, nr. AW 1986/253, TAR 1988, 47 (H. te A./bestuur van het Academisch Ziekenhuis van de Universiteit van Amsterdam) In deze uitspraak van de Centrale Raad van Beroep staat de volgende vraag centraal: Leidt de omstandigheid dat tegen een besluit beroep is ingesteld tot verandering in de bevoegdheid tot het (nader) vaststellen van de omstreden rechtsbetrekking? In de noot wordt hier dieper op in gegaan en wordt de vraag in verschillende deelvragen gesplitst.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Juli 1988
AA19880457

De positie van de Heilige Stoel in het volkenrecht

K. Martens

Een veel gehoorde fout is dat het Vaticaan en de heilige stoel hetzelfde zouden zijn, dit artikel geeft het onderscheid tussen beide aan. Bovendien word ook de inhoud van beide instellingen, zowel vroeger als in het huidige recht, behandeld.

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2006
AA20060102

De verkeerd uitgesneden legpuzzel

Het recht van ouderen op zorg kritisch bekeken

A.W. Huizer

In dit artikel wordt ingegaan op het zorgstelsel voor ouderen in 1988 en wordt besproken in hoeverre bejaarden recht hebben op zorg. Zo wordt de vraag gesteld of er als het ware een grondrecht bestaat waarin is neergelegd dat ouderen recht hebben op zorg. Dit recht was in 1988 niet gecodificeerd. De auteur pleit hiervoor en gaat vervolgens in op de rol van de overheid hierbij. Vervolgens komt aan de orde hoe de rechtsbetrekking tussen een oudere en een zorginstelling is.

Bijzonder nummer | Ouderenrecht
Oktober 1988
AA19880643

Toont alle 3 resultaten