De fiscale positie van de aanmerkelijkbelanghouder onder vuur


Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de vermogensverdeling in Nederland erg scheef is. De grootste vermogens zijn in handen van aanmerkelijkbelanghouders. Omdat zij verschillende fiscale voordelen genieten, liggen deze voordelen nu onder een vergrootglas. Vanuit verschillende gremia zijn voorstellen gedaan die de fiscale voordelen voor aanmerkelijkbelanghouders beperken. In deze bijdrage worden deze voorstellen geïnventariseerd en geëvalueerd.