Toont alle 4 resultaten

De belasting op erven en schenken moet worden afgeschaft

J.W. Zwemmer

Post thumbnail

De titel zegt het al: in deze bijdrage betoogt prof. Zwemmer dat de erf- en schenkbelasting moet worden afgeschaft. Aan de hand van een schrijnend voorbeeld laat hij zien dat mensen die al getroffen zijn door het verlies van hun naaste, door de erfbelasting ook nog eens zodanig benadeeld kunnen worden dat zij bijvoorbeeld niet meer in hun huis kunnen blijven wonen.

Blauwe pagina's | Herschrijf het recht
april 2010
AA20100230

De fiscale positie van de aanmerkelijkbelanghouder onder vuur

I.J.F.A. van Vijfeijken

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de vermogensverdeling in Nederland erg scheef is. De grootste vermogens zijn in handen van aanmerkelijkbelanghouders. Omdat zij verschillende fiscale voordelen genieten, liggen deze voordelen nu onder een vergrootglas. Vanuit verschillende gremia zijn voorstellen gedaan die de fiscale voordelen voor aanmerkelijkbelanghouders beperken. In deze bijdrage worden deze voorstellen geïnventariseerd en geëvalueerd.

Opinie | Opiniërend artikel
januari 2023
AA20230036

Laten we ons bevrijden van geitenpaadjes in wetten en regels

L.A.G.M. van der Geld

Burgers belopen soms (fiscale) geitenpaadjes, en dat wil de overheid aanpakken, maar de overheid mag van Lucienne van der Geld wat dat betreft eerst zelf het goede voorbeeld geven.

Opinie | Column
januari 2023
AA20230035

Voor de erfbelasting moet meer naar Pippi Langkous worden gekeken

L.A.G.M. van der Geld

Aan de hand van het onconventionele huishouden van Pippi Langkous legt Lucienne van der Geld in deze column uit dat de erfbelasting bij de tijd moet worden gebracht. Ze stelt een forfait voor.

Opinie | Column
februari 2022
AA20220110

Toont alle 4 resultaten