De fiscale behandeling van uitkeringen uit een weerstandskas


Wanneer werknemers staken, ontvangen zij geen loon. Ze krijgen daarvoor van vakbondswege een compensatie. In een recente uitspraak heeft het gerechtshof te Leeuwarden bepaald, dat over die uitkeringen geen loonbelasting mag worden geheven. In dit artikel wordt ingegaan op de juridische merites van deze uitspraak, en wordt tevens betoogd dat over zulke uitkeringen eigenlijk in het geheel geen belasting zou moeten worden geheven. Daarnaast worden enige fiscale rechtsfiguren uitgelegd. Verder wordt ingegaan op de civielrechtelijke aspecten met betrekking tot de terugvordering van ten onrechte geheven belasting en de vergoeding van geleden schade, zoals proceskosten.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Ruys

Verschijning: september 1993

Archiefcode: AA19930600

compensatie loonbelasting staking stakingskas terugvordering belasting

Belastingrecht Sociaal-economisch recht Arbeidsrecht

Verdieping Studentartikel