Alle 4 resultaten

De fiscale behandeling van uitkeringen uit een weerstandskas

P. Ruys

Wanneer werknemers staken, ontvangen zij geen loon. Ze krijgen daarvoor van vakbondswege een compensatie. In een recente uitspraak heeft het gerechtshof te Leeuwarden bepaald, dat over die uitkeringen geen loonbelasting mag worden geheven. In dit artikel wordt ingegaan op de juridische merites van deze uitspraak, en wordt tevens betoogd dat over zulke uitkeringen eigenlijk in het geheel geen belasting zou moeten worden geheven. Daarnaast worden enige fiscale rechtsfiguren uitgelegd. Verder wordt ingegaan op de civielrechtelijke aspecten met betrekking tot de terugvordering van ten onrechte geheven belasting en de vergoeding van geleden schade, zoals proceskosten.

Verdieping | Studentartikel
September 1993
AA19930600

Jurisprudentie Loonheffing 2017

S. Bentohami, A.L. Mertens

Speciaal voor het onderwijs geselecteerd: de belangrijkste arresten van de Hoge Raad op het gebied van de loonheffingen van 1943 tot 2017.

9789069169316 - 8-6-2017

Loonheffingen 2019

J.R. Hesse, A.L. Mertens

Alle relevante en actuele regelgeving op het gebied van de loonheffingen o.a. loonbelasting, premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

9789492766496 - 7-2-2019

Negatief loon-arrest

A.O. Lubbers

HR 10 januari 2014, nr. 12/04723, ECLI:NL:HR:2014:3 (concl. A-G Niessen)

Annotaties en wetgeving | Annotatie
April 2014
AA20140297

Alle 4 resultaten