De evolutie van mensenrechten en haar wisselwerking met de trias


Mensenrechten zijn overal. Dit leidt soms tot ongemak over de rol van de rechter in combinatie met de centrale plaats van het EVRM. Deze bijdrage zorgt voor een beter begrip van de ontwikkeling van mensenrechten in het licht van de veranderde taakopvatting van de overheid. Voor een groter aandeel in deze ontwikkeling zijn zowel de Nederlandse rechter als de wetgever en het bestuur aan zet.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.E.M. Leijten

Verschijning: oktober 2020

Archiefcode: AA20200901

2 EVRM 8 EVRM EHRM EU-Handvest grondrechten mensenrechten trias politica Urgenda UVRM

Staats- en bestuursrecht Mensenrechten

Verdieping Verdiepend artikel