De cassatieadvocaat als laatste juridische generalist

Een interview met Philip Fruytier


In dit interview met cassatieadvocaat mr. Philip Fruytier staat het werk van de cassatieadvocaat in civiele zaken centraal. Waar houdt de cassatieadvocaat zich dagelijks mee bezig en wat maakt het werk spannend? Daarnaast komen enkele ontwikkelingen op het gebied van cassatie aan bod en wordt een uitstapje gemaakt naar procederen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): M.J. De Boeck, A.I. Elvan

Verschijning: december 2023

Archiefcode: AA20230994

81 RO cassatieadvies cassatieadvocaat Hoge Raad HvJ EU interview Philip Fruytier prejudiciële procedure procesinleiding

Metajuridica Rechtspleging

Perspectief Interview