Toont alle 11 resultaten

‘Gelijkheid in waardigheid’

Interview met prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin

J.A. van de Hel, H. van der Zwan

Ter gelegenheid van het bijzonder nummer 2005 Krom~recht. Over misstanden in het recht zijn wij in gesprek met prof.dr. Hirsch Ballin, voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, over krom recht in het bestuursrecht.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht | Verdieping | Interview
juli 2005
AA20050635

‘Het beginsel van de rechtseenvoud’

Interview met prof.mr. A.F.M. Brenninkmeijer

J.H. van Breda, P. Kreijger

Alex Brenninkmeijer (1951) studeert in 1976 af in Groningen, waarna een lange tocht langs diverse universiteiten volgt. In 1987 promoveert Brenninkmeijer bij Hirsch Ballin. Zijn proefschrift heeft als onderwerp het recht op toegang tot de rechter. In 1993 aanvaardt hij het ambt van hoogleraar in het burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1 februari 1996 is Brenninkmeijer hoogleraar in het Staats- en bestuursrecht te Leiden. Naast een academische carrière is Brenninkmeijer ook actief in de rechtspraktijk. Begonnen als plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep in Arnhem is hij inmiddels vice-president van de Centrale Raad van Beroep. In de juridische pers, waaronder in het Nederlands Juristenblad waarvan Brenninkmeijer redacteur is, zijn veel bijdragen van zijn hand terug te vinden. Met name op het terrein van de rechtspleging en de rol van de rechter in het staatsbestel heeft hij aan de meningsvorming op prominente wijze bijgedragen. Wij spraken met hem over de grens van het burgerlijk en administratieve procesrecht.

Verdieping | Interview
april 1996
AA19960245

‘Ik kon nooit tegen mijn verlies’

Interview met prof.mr. H.T. van Staveren

M.F.J. Haak, J.S. Kortmann

Heiko van Staveren is verwikkeld in bijna alles wat maar met sport te maken heeft. Zelf begon hij zijn sportcarrière jaren geleden bij de toenmalige hockeyclub HTCC in Brabant. Hij verwierf zich een plek in het Nederlands Elftal, waarin hij samenspeelde met onder andere de Chef de Mission van de laatste Olympische Spelen, André Bol¬huis ('Bolhaus zum Gladbach, zo noemden we hem'). De topsport-geest is hij nooit meer kwijtgeraakt: naar eigen zeggen kan hij nog steeds niet een uurtje joggen zonder paaltjes te tellen en tussentijden te klokken. Van Staveren heeft in Utrecht gestudeerd, en is daar in 1981 bij professor B. Wachter ook gepromoveerd op het onderwerp 'Het voet-balcontract'. Tegenwoordig is hij hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij is lid van vele adviesraden van de verschillende sportbonden. Behalve voor deze direct aan sport ge¬lieerde instanties doet hij zo nu en dan ook onderzoeken voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na een sportieve zoektocht langs de diverse verdiepingen van de rechtenfaculteit van de VU, vonden we Van Staveren op de zevende.

Overig | Rode draad | Sport en recht | Verdieping | Interview
november 1996
AA19960683

Bestuursorganen leven niet in een wereld van normloosheid

Een interview met de Nationale ombudsman, mr.dr. M. Oosting

P. Kreijger, P. Werdmuller

Marten Oosting werd geboren te Winschoten op 11 november 1943. Hij studeerde sociologie en rechten. Hij was tot 1978 wetenschappelijk hoofdmedewerker aan de faculteit bestuurskunde van de (thans) Universiteit Twente en tot 1 oktober 1987 hoogleraar bestuursrecht en bestuurskunde in Groningen. Op 30 juni 1987 werd hij benoemd tot Nationale ombudsman, welke benoeming op 23 maart 1993 voor een tweede periode van zes jaar werd verlengd. Tevens is hij president van het International Ombudsman Institute en vervult hij diverse bestuurskundige en maatschappelijke nevenfuncties. De Universiteit Twente verleende hem op 29 november 1996 een eredoctoraat. Hij is gehuwd en heeft drie kinderen.

Verdieping | Interview
juni 1997
AA19970402

De cassatieadvocaat als laatste juridische generalist

Een interview met Philip Fruytier

M.J. De Boeck, A.I. Elvan

Post thumbnail In dit interview met cassatieadvocaat mr. Philip Fruytier staat het werk van de cassatieadvocaat in civiele zaken centraal. Waar houdt de cassatieadvocaat zich dagelijks mee bezig en wat maakt het werk spannend? Daarnaast komen enkele ontwikkelingen op het gebied van cassatie aan bod en wordt een uitstapje gemaakt naar procederen bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Perspectief | Interview
december 2023
AA20230994

De rechtsstaat is geen doel op zich. Interview met minister van Justitie mr. J.P.H. Donner.

R.M. Pasma, E.M. Witjens

Een interview met minister van justitie mr. J.P.H. Donner

Bijzonder nummer | De rechtsstaat Nederland | Verdieping | Interview
juli 2004
AA20040576

Heleen Kersten

F.S. Bakker, M. Samadi

Post thumbnail

Ars Aequi sprak met mr. Heleen Kersten. Zij werkt sinds het afronden van haar rechtenstudie als advocaat bij Stibbe, werd in 1997 partner en in 2008 managing partner bij dit kantoor. Daarnaast is zij sinds 2007 commissaris bij Egeria en sinds 2011 commissaris bij Van Lanschot. Wij stelden haar vragen over haar studie, carrière, een bijzondere juridische ervaring en over mogelijke tips voor de huidige student.

Blauwe pagina's | Bijzondere juridische ervaringen
januari 2014
AA20140004

Kort interview met Hans Schuurbiers

Ars Aequi Libri

Interview met Hans Schuurbiers

Perspectief | Interview
november 2002
AA20020864

Kort interview met Miel Bogaerts

Miel Bogaerts is één van de pioniers op het gebied van het insolventierecht in Nederland. Na ruim 30 jaar als curator werkzaam te zijn geweest, nam Miel Bogaerts op 1 januari 2003 afscheid als advocaat om rechter te worden in ‘s-Hertogenbosch. Binnen en buiten de advocatuur heeft Miel Bogaerts zijn sporen verdient met indrukwekkende faillissementen en surseances van betaling. Hij is één van de eerste curatoren geweest die het aandurfde om bestuurders en commissarissen vanfailliete vennootschappen aansprakelijk te stellen wegens wanbestuur. Ter gelegenheid van zijnafscheid is de Miel Bogaerts prijs in het leven geroepen, welke zal worden uitgereikt aan de studentdie de beste verhandeling op het gebied van het insolventierecht heeft geschreven.

Perspectief
september 2003
AA20030723

Kort interview met prof.mr. P.C. Vegter

Ars Aequi Libri

Prof. mr. Paul Vegter is afgestudeerd aan de RuG en gepromoveerd op het terrein van het penitentiair recht. Hij was eerst rechter in Arnhem, is 3 jaar rechter-commissaris geweest, en lid van de kernstaf van de commissie van Traa. Nu is hij, naast bijzonder hoogleraar penitentiair recht op de KUN, tevens vice-president bij het Gerechtshof te Arnhem. In dit gesprek vertelt Vegter over de huidige problemen in de strafrechtspleging. Gaat het strafrecht wel de juiste weg op?

Perspectief | Interview
januari 2004
AA20040083

Kort interview met Saskia Polak

Ars Aequi Libri

Een interview met Saskia Polak.

Perspectief | Interview
september 2002
AA20020712

Toont alle 11 resultaten