De Brenner Pas: het vrije verkeer, het leefmilieu en de vrijheid van meningsuiting


Hof van Justitie Europese Gemeenschappen (HvJ EG) 12 juni 2003, zaak C-112/00, ECLI:EU:C:2003:333 (Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge t. Republik Österreich)

In deze uitspraak van het HvJ EG wordt ingegaan op de verhouding tussen het vrij verkeer van goederen en de vrijheid van meningsuiting, bescherming van het milieu en de volksgezondheid. Ook wordt er ingegaan op de lidstaat-aansprakelijkheid bij schending van het gemeenschapsrecht.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): K.J.M. Mortelmans

Verschijning: november 2003

Archiefcode: AA20030875

Hof van Justitie Europese Gemeenschappen 12-06-2003 (ECLI:EU:C:2003:333) zaaknummer: C-112/00

doorvoerbelemmering Francovich-aansprakelijkheid interne markt vrij verkeer van goederen

Internationaal Europees en buitenlands recht

Annotaties en wetgeving Annotatie