De betekenis van religie in het familierecht. Is de gelijkstelling van een religieus huwelijk met het burgerlijke huwelijk opportuun?

Is de gelijkstelling van een religieus huwelijk, zoals een Christelijk of Islamitisch huwelijk, met het burgerlijk huwelijk opportuun?


De bijdrage onderzoekt de wenselijkheid om in België en Nederland religieuze huwelijken dezelfde officiële status te verlenen als het burgerlijke huwelijk. De vraagstelling wordt uitgewerkt aan de hand van het voorbeeld van het islamitische huwelijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): D. Beke

Verschijning: juli 2003

Archiefcode: AA20030573

burgerlijk huwelijk familierecht godsdienstig huwelijk huwelijk

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Bijzonder nummer Recht & Religie