familierecht

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond

De betekenis van religie in het familierecht. Is de gelijkstelling van een religieus huwelijk met het burgerlijke huwelijk opportuun?

Is de gelijkstelling van een religieus huwelijk, zoals een Christelijk of Islamitisch huwelijk, met het burgerlijk huwelijk opportuun?

D. Beke

De bijdrage onderzoekt de wenselijkheid om in België en Nederland religieuze huwelijken dezelfde officiële status te verlenen als het burgerlijke huwelijk. De vraagstelling wordt uitgewerkt aan de hand van het voorbeeld van het islamitische huwelijk.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
juli 2003
AA20030573

Een testament van notaris Van Natte

Rechtsvraag (308) Erfrecht

L.C.A. Verstappen

In deze rechtsvraag worden vragen gesteld over het familievermogensrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
april 2003
AA20030399

Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 19 november 2010, nr. 09/02341, ECLI:NL:HR:2010:BN8027, LJN:BN8027

Annotaties en wetgeving | Annotatie
januari 2011
AA20110037

Familierecht geldt voor iedereen, ook voor Amalia. Maar waarom weten mensen er zo weinig van?

L.A.G.M. van der Geld

Enige kennis van ons familierecht is bepaald geen luxe, zo bleek ook onlangs weer uit de discussie over de vraag of Amalia afstand zou moeten doen van de troon als zij met een vrouw zou trouwen en kinderen krijgt. Lucienne van der Geld pleit er dan ook voor dat de basis van het familierecht al op de middelbare school wordt onderwezen.

Opinie | Column
november 2021
AA20211011

Fijn dat u er allemaal bent (Digitaal boek)

R.A. Torringa

Post thumbnail De familierechter brengt verreweg het grootste deel van zijn tijd door met het vissen in dit troebele water van de onfortuinlijke partnerkeus van de procespartijen. Raadsheren beschrijven hoe zij omgaan met de bijkans onmogelijke opgave om met een gebrekkig en eenzijdig juridisch instrumentarium conflicten te lijf te gaan die primair beheerst worden door niet-juridische factoren.

9789069166872 - 13-06-2001

Gefeminiseerd recht in de praktijk van een feministische advocaat

G. van Driem

In dit artikel wordt in vogelvlucht aangegeven over welke rechtsgebieden de praktijk van een feministisch advocaat zich onder meer uitstrekt. Sinds 10 jaar is de auteur werkzaam als feministisch advocaat in Amsterdam. Na 7 jaar werken in de vrouwenbeweging, lag het oprichten van een feministisch advocatenkantoor voor de auteur voor de hand. Van Driem heeft in het begin vooral gewerkt voor groepen die binnen de vrouwenbeweging geadviseerd wilden worden, bijvoorbeeld vrouwen die een stichting of vereniging wilden oprichten ter behartiging van de belangen van vrouwen, advisering van vrouwen die een eigen bedrijfje wilden starten. Omdat Van Driem alleen voor vrouwen werkte, diende zich met name het familierecht aan. Het merendeel van de echtscheidingsprocedures wordt namelijk door vrouwen aanhangig gemaakt. Vrouwen zijn geneigd om eerder te vechten voor zaken die dicht bij hun (verzorgende) gezinstaken liggen.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
maart 1992
AA19920139

september 1996

Katern 60: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

september 1998

Katern 68: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Ongehuwd samenleven: het stiefkind van het familierecht

W.M. Schrama

Het is onduidelijk hoe het personen- en familierecht voor ongehuwde samenwoners werkt. Op andere gebieden, zoals het sociale zekerheids- en huurrecht, zijn er wel regels op hen van toepassing. Inspiratie kan worden opgedaan uit andere rechtsstelsels.

Opinie | Opiniërend artikel
oktober 2006
AA20060724

UCERF 16 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Over de menselijke maat, ook in het familierecht

W.M. Schrama

Zaken uit het familierechtelijke verleden waar de overheid of overheidsinstanties een rol in gespeeld hebben, duiken steeds vaker op en roepen de vraag op wat de overheid nu moet doen voor handelen van toen. Dat zijn, gezien de langdurende trajecten voor de overheid, lastige vragen. Om erkenning, excuses en genoegdoening van het leed te krijgen […]

Ruimte voor islam in het Nederlandse familierecht?

M.S. Berger

Post thumbnail

Moet het Nederlands familierecht rekening houden met islamitische regels die Nederlandse moslims graag toegepast zien? Hoogleraar Susan Rutten bepleit in haar oratie de acceptatie van culturele en religieuze normen in het Nederlands recht, maar wel vanuit Nederlands juridisch perspectief. Hoe realistisch is deze benadering? Een kritische bespreking.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2017
AA20170974

UCERF 18 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

F. de Kievit, B. Oude Breuil, I.M. Reinders

Post thumbnail Achttiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789493333284 - 11-04-2024

Resultaat 1–12 van de 13 resultaten wordt getoond