Showing 1–12 of 25 results

De betekenis van religie in het familierecht. Is de gelijkstelling van een religieus huwelijk met het burgerlijke huwelijk opportuun?

Is de gelijkstelling van een religieus huwelijk, zoals een Christelijk of Islamitisch huwelijk, met het burgerlijk huwelijk opportuun?

D. Beke

De bijdrage onderzoekt de wenselijkheid om in België en Nederland religieuze huwelijken dezelfde officiële status te verlenen als het burgerlijke huwelijk. De vraagstelling wordt uitgewerkt aan de hand van het voorbeeld van het islamitische huwelijk.

Bijzonder nummer | Recht & Religie
Juli 2003
AA20030573

Een testament van notaris Van Natte

Rechtsvraag (308) Erfrecht

L.C.A. Verstappen

In deze rechtsvraag worden vragen gesteld over het familievermogensrecht.

Perspectief | Rechtsvraag
April 2003
AA20030399

Evenredigheidsleer en beleggingsleer inzake verrekenbedingen

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 19 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN8027, LJN:BN8027

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2011
AA20110037

Fijn dat u er allemaal bent

R.A. Torringa

De familierechter brengt verreweg het grootste deel van zijn tijd door met het vissen in dit troebele water van de onfortuinlijke partnerkeus van de procespartijen. Raadsheren beschrijven hoe zij omgaan met de bijkans onmogelijke opgave om met een gebrekkig en eenzijdig juridisch instrumentarium conflicten te lijf te gaan die primair beheerst worden door niet-juridische factoren.

9789069166872 - 13-6-2001

Gefeminiseerd recht in de praktijk van een feministische advocaat

G. van Driem

In dit artikel wordt in vogelvlucht aangegeven over welke rechtsgebieden de praktijk van een feministisch advocaat zich onder meer uitstrekt. Sinds 10 jaar is de auteur werkzaam als feministisch advocaat in Amsterdam. Na 7 jaar werken in de vrouwenbeweging, lag het oprichten van een feministisch advocatenkantoor voor de auteur voor de hand. Van Driem heeft in het begin vooral gewerkt voor groepen die binnen de vrouwenbeweging geadviseerd wilden worden, bijvoorbeeld vrouwen die een stichting of vereniging wilden oprichten ter behartiging van de belangen van vrouwen, advisering van vrouwen die een eigen bedrijfje wilden starten. Omdat Van Driem alleen voor vrouwen werkte, diende zich met name het familierecht aan. Het merendeel van de echtscheidingsprocedures wordt namelijk door vrouwen aanhangig gemaakt. Vrouwen zijn geneigd om eerder te vechten voor zaken die dicht bij hun (verzorgende) gezinstaken liggen.

Overig | Rode draad | Op zoek naar gefeminiseerd recht
Maart 1992
AA19920139

Internationaal Privaatrecht 2017-2019

K.R.S.D. Boele-Woelki, R.J. ter Rele

Verordeningen, Verdragen en Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2017.

9789069168845 - 23-6-2017

September 1996

Katern 60: Jeugdrecht

J.H. de Graaf

September 1998

Katern 68: Internationaal privaatrecht

K.R.S.D. Boele-Woelki

Ongehuwd samenleven: het stiefkind van het familierecht

W.M. Schrama

Het is onduidelijk hoe het personen- en familierecht voor ongehuwde samenwoners werkt. Op andere gebieden, zoals het sociale zekerheids- en huurrecht, zijn er wel regels op hen van toepassing. Inspiratie kan worden opgedaan uit andere rechtsstelsels.

Opinie | Opiniërend artikel
Oktober 2006
AA20060724

Ruimte voor islam in het Nederlandse familierecht?

M.S. Berger

Moet het Nederlands familierecht rekening houden met islamitische regels die Nederlandse moslims graag toegepast zien? Hoogleraar Susan Rutten bepleit in haar oratie de acceptatie van culturele en religieuze normen in het Nederlands recht, maar wel vanuit Nederlands juridisch perspectief. Hoe realistisch is deze benadering? Een kritische bespreking.

Opinie | Opiniërend artikel
December 2017
AA20170974

UCERF 1 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Eerste UCERF symposium

K.R.S.D. Boele-Woelki

Eerste UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069167916 - 17-6-2007

UCERF 10 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

W.M. Schrama

Tiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069167565 - 21-4-2016

Showing 1–12 of 25 results