De bestuurlijke boete van in het milieurecht


Er gaan stemmen op om de bestuurlijke boete in het milieurecht in te voeren. Deze punitieve sanctie zal, onder invloed van de verschillende mensenrechtenverdragen, aan andere eisen moeten voldoen dan de reeds bestaande bestuurlijke sancties in het milieurecht. In dit artikel wordt op deze eisen ingegaan. Vervolgens wordt geschetst hoe deze nieuwe sanctie er zou kunnen uitzien.