Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond

Bestuurlijke boete in Absurdistan

P.A.M. Mevis

In dit artikel als bijdrage voor het Bijzonder nummer Krom~recht wordt ingegaan op de veelvoud van bestuursrechtelijke rechtshandhaving. De verschillende vormen, ergernissen en overlap komen aan de orde.

Bijzonder nummer | Krom~recht, over misstanden in het recht
juli 2005
AA20050580

Bestuursstrafrecht in perspectief

A.R. Hartmann, P.M. van Russen Groen

Zowel op communautair niveau als op het nationale niveau van de lidstaten van de Europese Unie (EU), is een toename te constateren van de toepassing van de bestuurlijke boete. Ook in Nederland vindt deze ontwikkeling plaats als een gevolg van een veranderend rechtshandhavingsbeleid, dat mede wordt veroorzaakt door groeiende communautaire regelgeving. Door het opleggen van bestuurlijke boetes worden in een bestuursrechtelijke context straffen opgelegd. De toepassing van de bestuurlijke boete wordt daarom beheerst door regels en beginselen van zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke aard. Dit straffen in een bestuurlijke context wordt omschreven als 'bestuursstrafrecht'.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
juni 1997
AA19970461

Bewijzen in het bestuursrecht

L.M. Koenraad

Post thumbnail Deze monografie biedt praktische handvatten voor iedereen die met bestuursrechtelijke bezwaar- en beroepsprocedures worden geconfronteerd. Het boek is door de toegankelijke schrijfstijl zeer geschikt voor onderwijs aan bachelor- en masterstudenten in het hoger en wetenschappelijk onderwijs en is daarnaast een vraagbaak voor mensen die in de bestuursrechtelijke uitvoerings- en toetsingspraktijk werken.

9789493199989 - 02-10-2023

Consensualiteit en strafsancties

G.J.M. Corstens

Strafrechtelijke sancties staan vandaag de dag vaak in het teken van de consensualiteit. De verdachte stemt toe in een bepaalde wijze van afdoening, de sancties worden niet meer eenzijdig door de rechter opgelegd. In dit artikel wordt ingegaan op verschillende vormen van consensuele afdoening van strafbare feiten. Daarnaast wordt een waardering gegeven van deze wijze van afdoening ten opzichte van klassieke uitgangspunten van het strafrecht.

Overig | Rode draad | Sancties
maart 1997
AA19970133

De bestuurlijke boete van in het milieurecht

I.Y. de Raat

Er gaan stemmen op om de bestuurlijke boete in het milieurecht in te voeren. Deze punitieve sanctie zal, onder invloed van de verschillende mensenrechtenverdragen, aan andere eisen moeten voldoen dan de reeds bestaande bestuurlijke sancties in het milieurecht. In dit artikel wordt op deze eisen ingegaan. Vervolgens wordt geschetst hoe deze nieuwe sanctie er zou kunnen uitzien.

Verdieping | Studentartikel
juni 1993
AA19930443

maart 1996

Katern 58: Bestuursrecht

S. Borger, H.B. Winter

december 1996

Katern 61: Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

R.A.J. van Gestel

december 1999

Katern 73: Bestuurs(proces)recht

H.B. Winter

maart 2000

Katern 74: Bestuurs(proces)recht

H.B. Winter

juni 2000

Katern 75: Economisch recht en intellectuele eigendom

R. Feunekes

september 2000

Katern 76: Bestuurs(proces)recht

F.R. Vermeer

Recente ontwikkelingen met betrekking tot het una-via-beginsel

A.P.W. Duijkersloot

Post thumbnail Het Nederlandse una-via-stelsel, zoals dat is neergelegd in artikel 5:44 Awb en artikel 243 Sv, beoogt een vroegtijdige keuze tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sanctionering van een overtreding. Recente rechtspraak van de Nederlandse en de Europese rechter is zeer relevant voor het functioneren van dit stelsel. In deze bijdrage wordt daarop ingegaan.

Verdieping | Verdiepend artikel
oktober 2018
AA20180805

Resultaat 1–12 van de 20 resultaten wordt getoond