De bancaire informatieplicht: de relatie bank-fiscus aangescherpt


Nadat Slavenburg's haar hierin voorging, werden begin oktober 1984 bij het hoofdkantoor van de Verenigde Spaarbank in Nieuwegein en een tiental filialen daarvan in regio Amsterdam invallen gedaan. De invallen brachten inzicht in de verschillende vormen waarin belastingfraude bedreven wordt en in de omvang daarvan. Mede op basis daarvan werd besloten een rentesteekproef te doen uitvoeren naar de mate waarin door cliënten van de banken ontvangen rente in de belastingheffing wordt betrokken. In onderstaand artikel wordt ingegaan op de, gegeven de resultaten, noodzakelijk geachte verruiming van de informatievoorziening van de banken aan de fiscus. Deze verruiming zal bezien worden in samenhang met de in de AWR opgenomen regeling en de beperkingen die daarop golden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.C.V. Geenen

Verschijning: maart 1988

Archiefcode: AA19880163

Belastingrecht Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Handelsrecht

Verdieping Verdiepend artikel