De Auteursrechtrichtlijn: op welke wijze zal de auteursrechthebbende beroep kunnen doen op de driestappentoets?


De Auteursrechtrichtlijn, die met name ten doel heeft het auteursrecht binnen de Europese Gemeenschappen
te harmoniseren, is in 2001 in werking getreden. In artikel 5 lid 5 van de richtlijn is de driestappentoets opgenomen. Deze houdt in dat een wettelijke beperking op het recht van een
auteursrechthebbende slechts is toegestaan indien het gebruik van de beperking 1) een bijzonder
geval betreft, 2) niet in strijd is met de normale exploitatie van het werk en 3) geen onredelijke schade
aan de legitieme belangen van de auteursrechthebbende toebrengt. Het is de vraag op welke wijze de auteursrechthebbende beroep zal kunnen doen op de driestappentoets.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): J.M. Gonsalves

Verschijning: Mei 2005

Archiefcode: AA20050321

auteursrecht driestappentoets harmonisatie richtlijn

Burgerlijk recht Sociaal-economisch recht Intellectuele-eigendomsrecht

Verdieping Studentartikel