harmonisatie

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond

‘Het recht is intellectueel buiten­gewoon interessant, maar het gaat om de functie die het vervult in de samenleving’

Interview met prof.mr. P. van Schilfgaarde

M. Neekilappillai, E.F. Verheul

Post thumbnail Peter van Schilfgaarde is emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. In 1969 verdedigde hij in Leiden zijn proefschrift over toerekening van rechtshandelingen. Een jaar later werd hij hoogleraar Handelsrecht in Groningen en in 1989 werd hij in Utrecht benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht. Het professoraat in Utrecht combineerde hij met de advocatuur in Den Haag en Amsterdam. Daarnaast was hij contacthoogleraar en annotator bij Ars Aequi van 1979 tot 1988 en sedertdien annotator bij de NJ. Bovendien geniet hij onder studenten grote bekendheid vanwege zijn gele ondernemingsrechtelijke handboek Van de BV en de NV. Genoeg redenen voor de redactie om prof.mr. Van Schilfgaarde te interviewen.

Perspectief | Interview
februari 2014
AA20140146

‘Shall I compare thee to a summer’s day?’

Nut en onnut van rechtsvergelijking

F.J. Fernhout

Post thumbnail Rechtsvergelijking is nuttig en hoeft niet moeilijk te zijn. Bij een juiste aanpak kunnen ook eerstejaars rechtenstudenten er op een zinvolle manier mee kennismaken. Dan moet wel worden gekozen voor de functionele benadering.

Perspectief | Perspectiefartikel
februari 2023
AA20230148

(Dis)harmonie op het gebied van de intellectuele eigendom

D.W.F. Verkade

De intellectuele eigendom (auteurs-, merken-, octrooirecht, en nog een stuk of vijf rechten; hierna: i.e.) levert een prototype op van een rechtsgebied dat het bij harmonisatie 'nooit goed kan doen'. In de afgelopen 25 jaar is de intellectuele eigendom (die volgens het Nieuw BW niet eens meer 'eigendom' zou mogen heten) per deelgebied dermate internationaal vastgepind, dat aan een nationaal harmoniserend Boek 9 NBW zoals Meijers zich dat voorstelde, niet meer valt te denken. Op typische (algemeen)vermogensrechtelijke en rechtshandhavingsonderdelen valt er zonder strijd met internationale regels in nationale context nog wel iets te harmoniseren, als de i.e.-lobby daarbij niet te zeer dwars ligt. Daarmee kan een bij de invoering van het NBW in 1992 gemiste kans nog worden gerepareerd.

Bijzonder nummer | Rechtsharmonie - Wetsharmonie
mei 1996
AA19960339

Beantwoording rechtsvraag (199) produktenaansprakelijkheid

E.H. Hondius

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van productaansprakelijkheid waarbij aan rechtsvergelijking dient te worden gedaan. De Europeesrechtelijke regel van de productaansprakelijkheid dient vergeleken te worden met een voorontwerp over productaansprakelijkheid door de Australian Law Reform Commission.

Perspectief | Rechtsvraag
april 1991
AA19910343

De Auteursrechtrichtlijn: op welke wijze zal de auteursrechthebbende beroep kunnen doen op de driestappentoets?

J.M. Gonsalves

De Auteursrechtrichtlijn, die met name ten doel heeft het auteursrecht binnen de Europese Gemeenschappen te harmoniseren, is in 2001 in werking getreden. In artikel 5 lid 5 van de richtlijn is de driestappentoets opgenomen. Deze houdt in dat een wettelijke beperking op het recht van een auteursrechthebbende slechts is toegestaan indien het gebruik van de beperking 1) een bijzonder geval betreft, 2) niet in strijd is met de normale exploitatie van het werk en 3) geen onredelijke schade aan de legitieme belangen van de auteursrechthebbende toebrengt. Het is de vraag op welke wijze de auteursrechthebbende beroep zal kunnen doen op de driestappentoets.

Verdieping | Studentartikel
mei 2005
AA20050321

Europa verovert het privaatrecht

J.W. van de Gronden, E.H. Hondius

In dit artikel wordt de nieuwe Asser-Hartkamp besproken in welk boek de invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht centraal staat. De structuur en de bronnen worden besproken alsmede het feit dat het boek zowel voor de Europeesrechtelijke jurist als de civilist een belangrijk werk kan zijn.

Literatuur | Boekbespreking
juni 2009
AA20090424

Europese verordeningen en Nederlands vermogensrecht

R. de Graaff, D.J. Verheij

Post thumbnail

Steeds meer verordeningen bevatten vermogensrechtelijke regels. In deze bijdrage brengen wij deze ontwikkeling in kaart en bespreken wij welke consequenties zij heeft voor de inzichtelijkheid, kenbaarheid en coherentie van het vermogensrecht. Ook geven wij aan hoe wetenschappers, wetgevingsjuristen en rechters met deze ontwikkeling kunnen omgaan.

Opinie | Opiniërend artikel
december 2017
AA20170988

Gehele harmonisatie van aansprakelijkheidsrecht is onzin!

E.F.D. Engelhard

vanuit de jaren tachtig is de mening ontstaan dat het een goede ontwikkeling zou zijn om het gehele aansprakelijkheidsrecht binnen Europa te harmoniseren, maar is dit wil een goed idee?

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2007
AA20070227

Gemeenschappelijk Europees Kooprecht gaat niet ver genoeg

J.M. Smits

Post thumbnail In oktober 2011 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening betreffende een Gemeenschappelijk Europees Kooprecht (GEKR). Dit voorstel is de voorlopige uitkomst van tien jaar discussie over de toekomst van het Europees contractenrecht. In deze bijdrage wordt bepleit dat het voorstel een stap in de goede richting is, maar niet ver genoeg gaat: het toepassingsbereik van het voorgestelde GEKR zou moeten worden uitgebreid.

Opinie | Opiniërend artikel
mei 2012
AA20120348

Globalisering, recht en de rol van hoogste nationale gerechten

Verslag van 2008 HiiL Law of the Future Conference

N. de Boer, A. Kristic

Op 23 en 24 oktober van het afgelopen jaar vond in het Vredespaleis in Den Haag de 2008 HiiL Law of the Future Conference plaats. Het onderwerp van deze HiiL conferentie was de veranderende rol van de hoogste gerechten, zoals de Nederlandse Hoge Raad en het USSupreme Court, in onze internationaliserende en globaliserende wereld. Deze bijdrage biedt een bescheiden sfeerimpressie van de conferentie over deze – wat bleek – prangende en complexe problematiek.

Verdieping | Studentartikel
februari 2009
AA20090132

Het Europees privaatrecht is dood (…) lang leve het Europees privaatrecht?

A.U. Janssen

Post thumbnail Het is niet zo lang gelegen dat een Europees Burgerlijk Wetboek (BW) slechts een kwestie van tijd leek. Intussen lijkt de wind echter uit een andere hoek te waaien. Waarom is dit zo en bestaat er nog een kans (of voor de critici: gevaar) op een Europees BW? En als het idee van een Europese codificatie niet meer leeft, hoe ontwikkelt het Europees privaatrecht zich op dit moment dan los van eventuele codificatie-pogingen en welke ontwikkelingen zijn in de toekomst te verwachten?

Opinie | Opiniërend artikel
maart 2023
AA20230181

Ius Commune: de bijdrage van het Europees recht in negen voorbeelden

S. Prechal

Post thumbnail In deze bijdrage wordt ingegaan op de harmonisatie die vanuit het Europees recht uitgaat op de publieke rechtsstelsels van de verschillende lidstaten. Er wordt ingegaan op wetgeving, algemene rechtsbeginselen en vrijwillige harmonisatie door lidstaten zelf.

Verdieping | Studentartikel
juni 2008
AA20080413

Resultaat 1–12 van de 24 resultaten wordt getoond