De algemene taakomschrijving van de politie en de waarde(n) van het legaliteitsbeginsel


Hoge Raad 1 juli 2014, nr. 12/01277, ECLI:NL:HR:2014:1562 (Inzet IMSI-catcher)


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen