De advocaat in de privaatrechtelijke praktijk

Best practices en gedragsnormen


De privaatrechtelijke rechtspraktijk is veelzijdig. Dat maakt de positie van de advocaat in het privaatrecht boeiend. Want ook die positie is veelzijdig. Advocaten werken binnen zeer verschillende privaatrechtelijke deelrechtsgebieden, die specifieke kenmerken hebben. De typische werkzaamheden van de advocaat bestaan uit adviseren, onderhandelen, schikken en procederen voor opdrachtgevers. Meestal op een advocatenkantoor, soms als in house advocaat. De opdrachtgever kan een rechtspersoon zijn of een particulier, een grote partij, een sterke, een armlastige of een emotionele. Iedereen kan immers een advocaat nodig hebben in een privaatrechtelijke kwestie.
Advocaten die zich met privaatrechtelijke vraagstukken en geschillen bezighouden kunnen ook verschillende andere hoedanigheden hebben: die van curator, interne feitenonderzoeker, arbiter dan wel rechter-plaatsvervanger of mediator.

Dit cahier behandelt beroepsethische aspecten van de privaatrechtelijke praktijk. Aan de hand van relevante gedragsregels, richtsnoeren, codes en praktijkregels en puttend uit literatuur en rechtspraak van de tuchtrechter en de civiele rechter behandelt de auteur de professionele verantwoordelijkheden in de privaatrechtelijke rechtspraktijk en dilemma’s die in allerlei verschillende situaties voor advocaten kunnen rijzen.

Het boek is gericht op de balie en op studenten die zich op de advocatuur willen oriënteren. Maar het boek is ook informatief voor mensen die beroepshalve of als opdrachtgever regelmatig met de advocatuur te maken hebben.

Diana de Wolff was gedurende bijna 34 jaar advocaat, met name in de arbeidsrechtpraktijk, en bekleedde van 2017 tot 2022 de bijzondere leerstoel Advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam.

Bekijk inhoudsopgave


 39,50