Cont(r)actbreuk…

Beantwoording rechtsvraag (318) Verbintenissenrecht


In deze beantwoording van de rechtsvraag wordt onder andere ingegaan op: geldigheid overeenkomst, onverschuldigde betaling, vernietigingsgronden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): S.R. Damminga, I. Haazen

Verschijning: juni 2005

Archiefcode: AA20050520

onverschuldigde betaling totstandkoming overeenkomst vernietiging wilsgebreken

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Perspectief Rechtsvraag