Constitutionele toetsing in internationaal perspectief


In deze eerste bijdrage van de Rode draad 'Constitutionele toestsing' wordt het Nederlandse toetsingsverbod van art. 120 Gw vergeleken met soortgelijke en andere wijzen van toetsing in andere landen.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.F.M. Besselink

Verschijning: februari 2003

Archiefcode: AA20030088

algemene rechtsbeginselen toetsingsverbod wet in formele zin

Metajuridica RechtsvergelijkingStaats- en bestuursrecht

Overig Rode draad Constitutionele toetsing