Commerciële actoren in massaschadezaken: pionieren tussen toegang tot het recht en claimcultuur


Onlangs werd de Wet afwikkeling massaschade in een collectieve actie vastgesteld. Dat betekent dat het in de toekomst mogelijk wordt om in een collectieve actie ex artikel 3:305a BW ook een vordering tot schadevergoeding in geld in te stellen. Dit geeft aanleiding om in deze ‘Rode Draad’ terug te blikken op de ervaringen die in vijfentwintig jaar zijn opgedaan met collectieve afwikkeling van massaschade, in het bijzonder op de bijdrage van commerciële belangenbehartigers aan de toegang tot het recht en de keerzijde daarvan, een claimcultuur. De ervaringen bieden eveneens stof voor een vooruitblik.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): I. Tillema

Verschijning: Juni 2019

Archiefcode: AA20190506

3:305 BW claimcultuur collectieve actie commerciële belangenbehartiger WAMCA

Burgerlijk recht Burgerlijk procesrecht

Rode draad Toegang tot het recht

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen