koopovereenkomst

Toont alle 9 resultaten

10 jaar bedenktijd

10 jaar bedenktijd

S.B.

In deze column wordt kort ingegaan op de herziening van de regels rondom de koopovereenkomst, in het bijzonder die van onroerende zaken.

Opinie | Column
april 2003
AA20030249

Beantwoording rechtsvraag (226) Burgerlijk procesrecht

A.W. Jongbloed

Beantwoording van een rechtsvraag op het gebied van het burgerlijk procesrecht waarbij de destijds nieuwe kantongerechtprocedure aan de orde kwam op basis van een koopovereenkomst waarbij problemen bij zijn ontstaan.

Perspectief | Rechtsvraag
januari 1994
AA19940046

Goede trouw bij de koop van kunstvoorwerpen

L.P.W. van Vliet

Post thumbnail Wanneer de koper van een kunstvoorwerp te goeder trouw heeft gekocht van een beschikkingsonbevoegde, kan de koper wellicht beschermd worden door artikel 3:86 BW. De vraag rijst dan hoe de rechter de maatstaf van goede trouw zal toepassen gezien de bijzondere aard van de transactie. Met een analyse van Nederlandse, Duitse en Italiaanse rechtspraak zal worden bekeken hoe de norm wordt ingevuld. Daarbij komt ook het beleid aan de orde van de Restitutiecommissie, die advies uitbrengt over goederen waarvan de eigenaar het bezit heeft verloren tijdens het nazi-bewind.

Bijzonder nummer | Kunst & Recht
juli 2023
AA20230520

Het risico van een Banksy

S. Steneker

Onlangs werd op een veiling een schilderij van Banksy verkocht dat zich onmiddellijk na de verkoop "spontaan" vernietigde. Hoe deze unieke gebeurtenis een schoolvoorbeeld kan worden, legt Sander Steneker uit in deze column.

Opinie | Column
november 2018
AA20180903

Italiaanse intriges: de overname van Antonveneta

M.J. Kroeze, H.M. Vletter-van Dort

In dit artikel wordt aan de hand van de overname van de Italiaanse bank Antonveneta door de Nederlandse bank ABN Amro behandeld hoe een overname van een andere vennootschap plaats kan vinden. Het gaat dan om het overnemen van de activa- en passiva (vermogensbestanddelen). Een andere manier is om een fusie aan te gaan. Tenslotte bestaat er de mogelijkheid van de aandelen fusie.

Verdieping | Verdiepend artikel
mei 2006
AA20060334

Mein Kampf en de condictio ob turpem causam

J.E. Jansen

Jelle Jansen onderzoekt in deze column de (on)mogelijkheden tot revindicatie na een verboden prestatie.

Opinie | Column
november 2014
AA20140824

Non-conformiteit in internationaal perspectief

S.A. Kruisinga

Grensoverschrijdend contracteren is vaak ingewikkelder dan het sluiten van een overeenkomst meteen contractspartij in eigen land. Wanneer bijvoorbeeld Nieuw-Zeelandse mosselen of Argentijnse kersen in Nederland worden geïmporteerd, rijzen andere vragen dan wanneer deze producten binnen Nederland zouden worden verkocht. Welke bepalingen zijn van toepassing op internationale koopovereenkomsten? Is de verkoper aansprakelijk voor eventuele schade wanneer de kersen niet geschikt blijken te zijn voor consumptie? Is de verkoper ook aansprakelijk wanneer blijkt dat de mosselen niet voldoen aan Nederlandse publiekrechtelijke voorschriften?

Literatuur | Proefschriftbijdrage
januari 2005
AA20050045

Over de totstandkoming van de koopovereenkomst in een zelfbedieningswinkel

J.E. Jansen

Sluit je een (voorwaardelijke) koop als je een krat bier in de winkelwagen legt? De wetgever gaat daarvan uit. Deze opvatting is onhoudbaar. Omdat de klant het product nog terug mag en kan leggen, is uit zijn handelen niet af te leiden dat hij wil kopen (wilsvertrouwensleer). De koop ontstaat pas aan de kassa, op het ogenblik dat de klant betaalt.

Verdieping | Verdiepend artikel
januari 2015
AA20150031

Titel 7.1 (koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek

A.S. Hartkamp

In dit artikel gaat Hartkamp in op het nieuwe kooprecht dat per 1 januari 1992 is ingevoerd. In het artikel wordt ingegaan op de totstandkoming, wordt er een korte weergave van de inhoud van de regeling gegeven en komt de samenhang met andere regelingen, met name de boeken 3, 5 en 6 NBW aan bod. Tenslotte wordt er ingegaan op het feit dat de koopovereenkomst een zogenaamde `bijzondere´ of `benoemde´ overeenkomst is en de inwerkingtreding van de regeling.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
mei 1990
AA19900295

Toont alle 9 resultaten