Cassatieverlof in 1997?


Enkele maanden voor de val van het vorige kabinet verscheen een belangrijke notitie. Hierin deed de voormalig minister van justitie Korthals Altes voorstellen om in de jaren negentig te komen tpt een volledig nieuwe structuur van de rechterlijke organisatie. Deel van dit omvangrijke plan is het invoeren van een systeem tot verlofcassatie. De adviserende Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie had steeds afwijzend gestaan tegenover dit idee. Dit artikel beoogt in het kort aan te geven welke argumenten over en weer zijn aangevoerd. Daarnaast betoogt de schrijver dat de inbreuk op het huidige stelsel veel minder groot is dan zij op eerste gezicht lijkt.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): P. Schaik

Verschijning: maart 1990

Archiefcode: AA19900137

capaciteit cassatie rechtsbeginselen rechtseenheid rechtsvorming verlofsysteem

Overige Rechterlijke organisatie

Verdieping Studentartikel