Bosman-Condorcamp


Hoge Raad 26 november 1993, nr. 15108, ECLI:NL:HR:1993:ZC1155,  RvdW 1993, 237 (Bosman/Condorcamp)

Dit arrest van de Hoge Raad en de bijbehorende noot gaat over de verpanding van onder cognossement verscheepte zaken. In het arrest komt volgens de annotator duidelijk naar voren hoe verschillend de benadering van Hof en Hoge Raad zijn bij de toepassing van algemeen vermogensrechtelijke leerstukken op bijzondere rechtsfiguren. In de noot wordt dieper ingegaan op de vereisten voor rechtsgeldige verpanding.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.D. Vriesendorp

Verschijning: april 1994

Archiefcode: AA19940242

Hoge Raad 26-11-1993 (ECLI:NL:HR:1993:ZC1155) zaaknummer: 15108

cognossement overeenkomst pandrecht vervoer vervoer per schip zekerheid

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie