cognossement

Toont alle 11 resultaten

Arbitrage in het vervoer

W.H. Claassen, Ph.H.J.G. van Huizen

Het is geenszins ongebruikelijk dat in vervoersovereenkomsten, in het bijzonder van het zeevervoer, arbitrage is overeengekomen. Vervoer, als onderdeel van het handelsverkeer, wordt gekenmerkt door meer partijen verhoudingen. Meestentijds zal niet de contractpartij van de vervoerder maar een derde gelegitimeerd zijn tot uitlevering van de vervoerde zaken. En dan rijst de vraag of deze derde gerechtigde een tussen de vervoerder en zijn contractspartij (de afzender) overeengekomen arbitrageclausule kan worden tegengeworpen. Deze vraag doet zich in het bijzonder voor bij zeevervoer onder cognossement. Bij de beantwoording van deze vraag dient rekening te worden gehouden met zowel waardepapierrechtelijke als procesrechtelijke beginselen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
juli 2002
AA20020544

Bosman-Condorcamp

R.D. Vriesendorp

Hoge Raad 26 november 1993, nr. 15108, ECLI:NL:HR:1993:ZC1155,  RvdW 1993, 237 (Bosman/Condorcamp) Dit arrest van de Hoge Raad en de bijbehorende noot gaat over de verpanding van onder cognossement verscheepte zaken. In het arrest komt volgens de annotator duidelijk naar voren hoe verschillend de benadering van Hof en Hoge Raad zijn bij de toepassing van algemeen vermogensrechtelijke leerstukken op bijzondere rechtsfiguren. In de noot wordt dieper ingegaan op de vereisten voor rechtsgeldige verpanding.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
april 1994
AA19940242

De Erin Schulte

R. Zwitser

De uitspraak inzake de Erin Schulte laat zien hoe de organisatie van de internationale stroom van grondstoffen juridisch gestalte krijgt. Het toont hoe complex deze organisatie is en waar het fout kan gaan. Opvallend zijn de verschillen tussen het Engels en het Nederlandse recht met betrekking tot de betalingsverplichting van de bank bij documentair krediet en de afleveringsverplichting van de zeevervoerder aan de houder van het cognossement. Dat geeft een onrustig gevoel. Het handelsrecht heeft harmonisatie nodig en het Engels recht geeft de toon aan. Hier ligt nog een mooie taak voor de rechtswetenschap.
 

Perspectief | Perspectiefartikel
maart 2015
AA20150238

Hora ruit; hora est!

De waardecode als alternatief voor het papieren cognossement

I. Nuijten

Het gebruik van papieren handelsdocumenten is erg duur en belemmert bovendien efficint gebruik van de schaarse ruimte in de haven van Rotterdam. In dit artikel gaat de schrijver op zoek naar een digitaal alternatief voor een veel gebruikt handelsdocument, namelijk het(papieren) cognossement. Dit alternatief wordt gepresenteerd onder de naam waardecode. Het is niet eenvoudig om een document als het cognossement digitaal te maken. Een alternatief moet grensoverschrijdend werken en bestaande technische en juridische bezwaren wegnemen. In dit artikel worden technische en juridische oplossingen aangedragen, die de invoering van de waardecode mogelijk maken.

Verdieping | Studentartikel
april 2007
AA20070292

december 2007

Katern 105: Vervoerrecht

H.M.B. Brouwer

maart 2008

Katern 106: Vervoerrecht

H.M.B. Brouwer

juni 1994

Katern 51: Handels- en faillissementsrecht

M.W.E. Koopmann

juni 1997

Katern 63: Vervoersrecht

M.W.E. Koopmann

maart 1998

Katern 66: Vervoersrecht

W.G.B. Neervoort

Passieve legitimatie uit cognossement

F.G.M. Smeele

Bespreking proefschrift. Hoofdvraag is wie er bij cognossementsvervoer tot vergoeding van ladingschade kan worden aangesproken, met andere woorden ‘whodunnit?’Auteur concludeert dat bij nader inzien de tegenstelling tussen debeginselen van partij-autonomie en derdenbescherming bij de passieve legitimatie maar eenschijnbare. Zeer wel kunnen deze uitgangspunten met elkaar in harmonie gebracht worden, namelijkwanneer aan het contractuele aspect in de verhouding tussen vervoerder en afzender en aan het waardepapierrechtelijke aspect tussen vervoerder en derde-houder beslissende betekenis wordt toegekend.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
november 1998
AA19980919

Vervoer onder cognossement

R.E. Japikse

In dit artikel wordt de 'vervoersovereenkomst onder cognossement' en de 'vervoerder onder cognossement' besproken. Deze regeling kent in de Nederlandse wetgeving nog geen voorganger en is met de invoering van boek 8 BW geïntroduceerd. In het artikel wordt de oorsprong van de regeling, de werking van de regeling en de vereisten in de regeling voor vervoerders besproken.

Bijzonder nummer | Vervoersrecht
mei 1993
AA19930406

Toont alle 11 resultaten