Bos bijt met Landsbankí in het IJslandse ijs


Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 22 april 2019, ECLI:NL:RVS:2009:BI1842, nr. 200809196/1, LJN: BI1842

Uitspraak van de ABRvS en daarbij behorende noot behorende bij de ‘Icesave-affaire’. Provincies en gemeenten hebben zelfstandig, zonder instemming van de minister van Financiën, een vordering ingesteld en beslag laten leggen tegen de bank en de bezittingen daarvan. De daartoe genomen besluiten worden bij KB vernietigd wegens strijd met het algemeen belang. Het gevolg is een procedure bij de ABRvS waarbij o.a. de lokale autonomie van de lagere overheden aan de orde komt. Behandeld wordt in de noot de mogelijkheid van spontane vernietiging door de Kroon van besluiten van lagere overheden, het daarbij behorende ‘beleidskader’, de toegang tot de rechter en de rechtsbescherming en marginale toetsing.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): L.J.A. Damen

Verschijning: oktober 2009

Archiefcode: AA20090660

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 22-04-2009 (ECLI:NL:RVS:2009:BI1842) zaaknummer: 200809196/1

algemeen belang autonomie kredietcrisis kringenleer medebewind spontane schorsing vernietiging

Staats- en bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie