Toont alle 3 resultaten

Bos bijt met Landsbankí in het IJslandse ijs

L.J.A. Damen

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State (ABRvS) 22 april 2019, ECLI:NL:RVS:2009:BI1842, nr. 200809196/1, LJN: BI1842 Uitspraak van de ABRvS en daarbij behorende noot behorende bij de 'Icesave-affaire'. Provincies en gemeenten hebben zelfstandig, zonder instemming van de minister van Financiën, een vordering ingesteld en beslag laten leggen tegen de bank en de bezittingen daarvan. De daartoe genomen besluiten worden bij KB vernietigd wegens strijd met het algemeen belang. Het gevolg is een procedure bij de ABRvS waarbij o.a. de lokale autonomie van de lagere overheden aan de orde komt. Behandeld wordt in de noot de mogelijkheid van spontane vernietiging door de Kroon van besluiten van lagere overheden, het daarbij behorende 'beleidskader', de toegang tot de rechter en de rechtsbescherming en marginale toetsing.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Oktober 2009
AA20090660

Donkere wolken boven het recht

T. Hartlief

Post thumbnail In deze amuse betoogt Ton Hartlief dat het recht in de huidige crisistijd weer terug naar de kern moet; weg met de luxe en franje, en terug naar bijvoorbeeld bescherming tegen een almachtige overheid, bescherming van de zwakkere partij en het rechttrekken van ongelijke verhoudingen.

Opinie | Amuse
Mei 2013
AA20130352

Lessen uit de kredietcrisis: heeft de vrije markt haar krediet verspeeld?

O. Couwenberg

Post thumbnail In dit artikel wordt ingegaan op de tweespalt die er ontstaat bij een gereguleerde markteconomie. De vraag is altijd of er meer vrijheid of minder vrijheid gegeven dient te worden aan de grote spelers in een kapitalistisch systeem. Er wordt ingegaan op de veranderingen in het denken over de markt en het al dan niet toestaan van zelfregulering.

Verdieping | Studentartikel
Februari 2009
AA20090100

Toont alle 3 resultaten