Boedelschulden, bij de curator in te dienen vorderingen en niet verifieerbare vorderingen


Hoge Raad 23 maart 2018, nr. 17/01478, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse Brazil (Bahamas)/Jongepier q.q.)


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): R.M. Wibier

Verschijning: september 2018

Archiefcode: AA20180720

Hoge Raad 23-03-2018 (ECLI:NL:HR:2018:424) zaaknummer: 17/01478

110 Fw 24 Fw 26 Fw Berzona boedelschuld fixatie Koot Beheer/Tideman q.q. nebula niet-verifieerbare vorderingen verifieerbare vorderingen wederkerige overeenkomst

Burgerlijk recht Faillissementsrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie