Birth rights and wrongs

Nieuwe vormen van schade door de technologisering van voortplanting


In deze amuse illustreert Lisette ten Haaf hoe het recht worstelt om de steeds complexer wordende realiteit van voortplanting in te passen in bestaande juridische begrippen.