Binnenlands openbaar personenvervoer


In dit artikel worden de juridische aspecten van het openbaar vervoer besproken. Aan bod komen onder andere de omschrijving van openbaar vervoer, nationale en internationale regelingen die van toepassing zijn. Ook wordt er besproken hoe een overeenkomst van binnenlands openbaar vervoer tot stand komt op basis van welke overeenkomst het meeste gereisd wordt. Ook de OV-studentenkaart komt aan bod. Tenslotte wordt er ingegaan op de aansprakelijkheid van de vervoerder.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): Chr.P. Verwer

Verschijning: mei 1993

Archiefcode: AA19930388

aansprakelijkheid openbaar vervoer overeenkomst reisdocument vervoersrecht

Sociaal-economisch recht Vervoerrecht, luchtrecht, zeerecht

Bijzonder nummer Vervoersrecht