Besluitvorming over sancties door de bestuursrechter en de strafrechter


Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 10 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:272, Gst. 2021/100, m.nt. B. van der Vorm


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.T. Marseille

Verschijning: november 2021

Archiefcode: AA20211029

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 10-02-2021 (ECLI:NL:RVS:2021:272)

afdeling bestuursrechtspraak beroepskracht-kindratio bestraffende sanctie bestuursrechter BSO buitenschoolse opvang herstelsanctie politierechter strafrechter

Staats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie