Beslag op het aandeel van een echtgenoot-deelgenoot in een eenvoudige gemeenschap


Hoge Raad 19 december 2008, nr. C07/137HR, ECLI:NL:HR:2008:BG1816, LJN: BG1816

Nuytinck bespreekt in deze noot bij een uitspraak van de Hoge Raad de huwelijksvermogensperikelen bij beslag op een aandeel in een gemeenschap. Nuytinck is daarbij van mening dat dit alleen mogelijk nadat de gemeenschap verdeeld is. Nuytinck gaat in zijn noot in op beslag op een aandeel van een deelgenoot in een eenvoudige en bijzondere gemeenschap. Als laatste gaat Nuytinck nog in op beslag op het aandeel van een deelgenoot in een tot bijzondere gemeenschap behorend goed afzonderlijk.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel (download pdf)

Auteur(s): A.J.M. Nuytinck

Verschijning: Februari 2009

Archiefcode: AA20090116

Hoge Raad 19-12-2008 (ECLI:NL:HR:2008:BG1816) zaaknummer: C07/137HR

aandelen deelgenoot echtgenoot executoriaal beslag gemeenschap uitwinning

Burgerlijk recht Personen-, familie- en jeugdrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie