executoriaal beslag

Toont alle 4 resultaten

Beslag op het aandeel van een echtgenoot-deelgenoot in een eenvoudige gemeenschap

A.J.M. Nuytinck

Hoge Raad 19 december 2008, nr. C07/137HR, ECLI:NL:HR:2008:BG1816, LJN: BG1816 Nuytinck bespreekt in deze noot bij een uitspraak van de Hoge Raad de huwelijksvermogensperikelen bij beslag op een aandeel in een gemeenschap. Nuytinck is daarbij van mening dat dit alleen mogelijk nadat de gemeenschap verdeeld is. Nuytinck gaat in zijn noot in op beslag op een aandeel van een deelgenoot in een eenvoudige en bijzondere gemeenschap. Als laatste gaat Nuytinck nog in op beslag op het aandeel van een deelgenoot in een tot bijzondere gemeenschap behorend goed afzonderlijk.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2009
AA20090116

Beslag- en executierecht geschetst – 2e druk

K.J. Krzeminski

Post thumbnail Het beslag- en executierecht wordt systematisch behandeld waarbij een goed overzicht, een duidelijk stappenplan (met bijbehorende planning) en praktische stroomschema's gegeven worden om dit complexe rechtsgebied inzichtelijk maken voor studenten en praktijkjuristen.

9789493199590 - 09-03-2022

Het Land Aruba/Boeije

A.I.M. van Mierlo

Hoge Raad 26 mei 2000, nr. R98/151HR, ECLI:NL:HR:2000:AA5960, RvdW 2000, 137C (Het Land Aruba/Boeije) In deze noot bij het arrest wordt ingegaan op verschillende zaken die spelen rondom (de opheffing van) het executoriaal of conservatoir beslag.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
februari 2001
AA20010107

Het slachtofferbeslag

C.B. van der Net

Op 1 januari 2014 is de Wet houdende aanpassing van onder andere het Wetboek van Strafrecht (Sr) en het Wetboek van Strafvordering (Sv) in verband met de introductie van het zogenaamde slachtofferbeslag in werking getreden. In deze bijdrage wordt dit slachtofferbeslag nader toegelicht.

Annotaties en wetgeving | Wetgeving
februari 2014
AA20140133

Toont alle 4 resultaten